related info provided by robtex

apa.at


DNS delegation of apa.at updated:

Delegation

stepqueryauthservers
1apa.at..(b,e,d,l,f,a,h,m,j,i,g,c,k).root-servers.net.
2apa.at.at.j.ns.at. n.ns.at. ns9.univie.ac.at. ns2.univie.ac.at. u.ns.at. r.ns.at. ns1.univie.ac.at. d.ns.at.
3apa.at.apa.at.ns2.apa.at. ns5.univie.ac.at. ns1.apa.at.
We pick b.root-servers.net, one of the 13 root servers (1), and ask it about apa.at and learn that at is delegated to eight name servers (2), so we ask j.ns.at where we learn that apa.at is delegated to three name servers, including ns2.apa.at (3), so we ask that one and get the following answer:

Authoritative answer

ANSWER for apa.at.
apa.at.86400SOAns1.apa.at. domain-admin.apa.at. ( 2014031377 3600 300 604800 7200 )
86400 NS ns5.univie.ac.at. apa.at use ns5.univie.ac.at as name server.
86400 NS ns2.apa.at. apa.at use ns2.apa.at as name server.
86400 NS ns1.apa.at. apa.at use ns1.apa.at as name server.
300 A194.232.105.81 apa.at points to 194.232.105.81.
300 MX 50 mx.apa.at. apa.at use mx.apa.at as mail server.
300TXT( "v=spf1 mx ptr include:crs.apa.at a:smtp.apa.at a:mx.apanet.at a:mx03.apa.at a:mx04.apa.at a:mx05.apa.at a:mx06.apa.at a:mx07.apa.at a:mx08.apa.at" "a:mx10.apa.at ip4:86.59.12.0/26 ip4:86.59.13.192/27 ip4:194.232.133.195 ip4:194.232.133.196 ip4:194.232.25.0/24 ip4:194.232.31.1 ip4:194.232.31.65 a:mx01.apa.net a:mx02.apa.net -all" )
ADDITIONAL for apa.at.
ns1.apa.at.86400 A194.158.133.1
86400 AAAA2a01:468:1:301::1:53
ns2.apa.at.86400 A194.232.133.2
ns5.univie.ac.at.600 A193.171.255.77
600 AAAA2001:628:453:4305::53
mx.apa.at.300 A194.232.25.1
300 A194.232.25.2

Related hostnames

at. net. ns.at. ac.at. apa.at. r.ns.at. n.ns.at. d.ns.at. j.ns.at. u.ns.at. mx.apa.at. ns1.apa.at. ns2.apa.at. univie.ac.at. ns2.univie.ac.at. ns1.univie.ac.at. ns9.univie.ac.at. ns5.univie.ac.at. root-servers.net. m.root-servers.net. a.root-servers.net. j.root-servers.net. h.root-servers.net. d.root-servers.net. i.root-servers.net. l.root-servers.net. k.root-servers.net. g.root-servers.net. f.root-servers.net. c.root-servers.net. b.root-servers.net. e.root-servers.net.

whois at
whois net
whois ns.at
whois ac.at
whois apa.at
whois root-servers.net


whois apa.at
deep analysis of: apa.at
domain info api apa.at

RBL listing of apa.at
apa.at graph
/

AlexaWeb of TrustGoogle Safe Browsing Norton Safe WebAVG
xdns3v15 status